• مجتمع اداری تجاری عقیق ارس
  بیشتر
 • ساختمانهای اداری اهواز شرکت مناطق نفت خیز
 • مجموعه تجاری و هتل محمود آباد
 • مجتمع خوابگاهی پردیس دانشگاهی دانشگاه شاهد
 • مجتمع مسکونی آبان تهران
 • مجتمع جهانگردی می رود
 • ساختمان اداری کارخانجات امرسان
 • ساختمان آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد دماوند
 • مسجد دانشگاه آزاد بوشهر
 • مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی
 • مجتمع جهانگردی می رود

مهندسین مشاور سامو

مهندسین مشاور سامو در سال 1382 در تهران تاسیس و به شماره 204730 به ثبت رسید. ابتدا کار خود را در حوزه صنعتی دنبال نمود و به مرور زمان در رشته­های مختلف ساختمانی اعم از اداری ، تجاری ، ورزشی و ... ارائه خدمت نمود تا بدانجا که ظرف 11 سال بالغ بر 162 پروژه با موضوعات مختلف به انجام رسانیده است.

کیفیت خدمات و رضایت کارفرمایان خط مشی اصلی شرکت می­باشد که با ایجاد سیستم­های مدیریت کیفیت(2008-9001Iso) سعی در برقراری آن نموده ایم.

این شرکت در سال 2008 توانست خدمات مهندسی خود را در قالب قرارداد همکاری با شرکت هلندی به کشورهای اروپائی صادر نماید و خدمات شایان ذکری ارائه نماید.

اکنون شرکت با کادری متخصص و نیروهای جوان و صاحب نظر در حال انجام خدمات طراحی و نظارت پروژه های گوناگون می­باشند.

Image title