گواهینامه ها و عضویت ها

این شرکت در حال حاضر دارای رتبه­های ذیل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می­باشد.

  • رتبه 2 ساختمان­های آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی
  • رتبه 3 ساختمان­های مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی
  • رتبه 3 مقاوم سازی گروه معماری و شهرسازی


عضویت شرکت در مجامع حرفه­ای :

  • جامعه مهندسان مشاور ایران
  • نظام مهندسی ساختمان استان تهران


Image title

Image title