خط مشی کیفیت

ارائه خدمات مهندسی با کیفیت بالا و نرم افزارهای بروز با در نظر گرفتن معماری پایدار در پروژه های دولتی و خصوصی از اهداف این مشاور می باشد.در کل خط مشی مبنی بر ارائه خدمات با کیفیت مبتنی بر اصول زیر می باشد.

  • معماری پایدار
  • حفظ محیط زیست
  • حفظ منابع برای نسل آتی
  • دقت به حفظ منابع انرژی 
  • کار تیمی 
  • رعایت اخلاق حرفه ای