طرح 37 هکتار اراضی اشتهارد

طرح 37 هکتار اراضی اشتهارد

حوزه فعالیت : آماده سازی

نام کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران

محل پروژه : شهرستان اشتهارد

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 37 هکتار

Image title