مجتمع مسکونی 250 واحدی بروجرد

مجتمع مسکونی 250 واحدی بروجرد

حوزه فعالیت : مسکونی

نام کارفرما : بنیاد شهید و امورایثارگران استان لرستان

محل پروژه : شهرستان بروجرد

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 20000 مترمربع

Image title