سالن چند منظوره ورزشی تنکابن، آمل ، بهشهر

سالن چند منظوره ورزشی تنکابن، آمل ، بهشهر

حوزه فعالیت : ورزشی

نام کارفرما :  معاونت عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران

محل پروژه : استان مازندران

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 8000 مترمربع

Image title