نظارت کارخانه پاک شوما

نظارت کارخانه پاک شوما

حوزه فعالیت : صنعتی

نام کارفرما :  شرکت پاک شوما  

محل پروژه : شهرک صنعتی محمودآباد قم 

خدمات انجام شده  : نظارت عالیه

متراژ زیربنا: 52500 مترمربع


Image title