مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی بوشهر

مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی بوشهر

حوزه فعالیت : فرهنگی – ورزشی – درمانی

نام کارفرما :  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر

محل پروژه : شهرستان بوشهر

خدمات انجام شده  : طراحی نظارت عالیه و مقیم

متراژ زیربنا: 12000 مترمربع

Image title