خوابگاه دانشگاه آزاد بوشهر

خوابگاه دانشگاه آزاد بوشهر

حوزه فعالیت : دانشگاهی

نام کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوشهر

محل پروژه : شهرستان بوشهر

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 6000 مترمربع

Image title