طراحی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

طراحی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حوزه فعالیت : آموزشی

نام کارفرما :  دانشگاه حضرت معصومه (س)

محل پروژه : شهرستان قم

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 6200 مترمربع

Image title