مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی اصفهان

مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی اصفهان

حوزه فعالیت : فرهنگی – ورزشی – درمانی

نام کارفرما :  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

محل پروژه : شهرستان اصفهان

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 14000 مترمربع


Image title