جابجایی مشعل های گاز پارس جنوبی

جابجایی مشعل های گاز پارس جنوبی 

حوزه فعالیتی : صنایع نفت و گاز 

محل پروژه : عسلویه 

نام کارفرما : شرکت صنعتی پتروپارت 

خدمات انجام شده : جابجایی مشعلهای فاز یک پارس جنوبی                   

Image title