درباره سامو

مهندسین مشاور سامو در سال 1382 در تهران تاسیس و به شماره 204730 به ثبت رسید. ابتدا کار خود را در حوزه صنعتی دنبال نمود و به مرور زمان در رشته های مختلف ساختمانی اعم از اداری ، تجاری ، ورزشی و ... ارائه خدمت نمود تا بدانجا که ظرف 11 سال بالغ بر 162 پروژه با موضوعات مختلف به انجام رسانیده است.

کیفیت خدمات و رضایت کارفرمایان خط مشی اصلی شرکت می باشد که با ایجاد سیستم های مدیریت کیفیت(2008-9001Iso) سعی در برقراری آن نموده ایم.

این شرکت در سال 2008 توانست خدمات مهندسی خود را در قالب قرارداد همکاری با شرکت هلندی به کشورهای اروپائی صادر نماید و خدمات شایان ذکری ارائه نماید.

اکنون شرکت با کادری متخصص و نیروهای جوان و صاحب نظر در حال انجام خدمات طراحی و نظارت پروژه های گوناگون می باشند.