تاریخچه و موسسین

شرکت مهندسین مشاور سامو در تاریخ چهارم تیر ماه سال 1382 با مشارکت سه نفر مدیران جوان در اداره ثبت شرکت ها به شماره 204730 ثبت گردید و پس از یکسال موفق به اخذ رتبه یک آن زمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گرایش ساختمان های اداری ، تجاری ، مسکونی و صنعتی گردید.

اعضای هیئت مؤسس به ترتیب حروف الفبا :

1. آقای مهندس پژمان حاجی صادقی

2. آقای مهندس سید علی رضوی دهکردی

3. آقای مهندس علیرضا مجیدی خامنه