مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی بوشهر

مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی بوشهر

حوزه فعالیت : فرهنگی – ورزشی – درمانی

نام کارفرما :  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر

محل پروژه : شهرستان بوشهر

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 4800 مترمربع

Image title