طراحی سلف سرویس دانشگاه

طراحی سلف سرویس دانشگاه

حوزه فعالیت : آموزشی

نام کارفرما :  دانشگاه حضرت معصومه (س)

محل پروژه : شهرستان قم

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 3000 مترمربع

Image title