طراحی بهسازی لرزه ای ساختمان چهارراه طالقانی کرج

طراحی بهسازی لرزه ای ساختمان چهارراه طالقانی کرج

حوزه فعالیت : مقاوم سازی

نام کارفرما : شرکت ملی گاز ایران

محل پروژه : کرج

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی

متراژ زیربنا: 4000مترمربع

Image title