مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی اراک

مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی اراک

حوزه فعالیت : فرهنگی – ورزشی – درمانی

نام کارفرما :  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی

محل پروژه : شهرستان اراک

خدمات انجام شده  : طراحی پایه ، تفضیلی ، نظارت عالیه و مقیم

متراژ زیربنا: 13000 مترمربع

Image title