مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی ساری


مجتمع فرهنگی – ورزشی و توانبخشی ساری

حوزه فعالیت : فرهنگی – ورزشی – درمانی

نام کارفرما :  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

محل پروژه : شهرستان ساری

خدمات انجام شده  : طراحی نظارت عالیه و مقیم

متراژ زیربنا: 13710 مترمربع

Image title